2 birds 1 arrow

ព្រួញមួយបាញ់សត្វពីរ‬

ព្រួញមួយបាញ់សត្វពីរ‬ ‪Two Birds One Arrow‬ តាមទ្រឹស្តីសម្ព័ន្ធ (Relativity Theory) របស់ អាលបឺត អាញស្តាញ (Albert Einstein) បាននិយាយថា ក្នុងលោកយើងនេះ គ្មានវត្ថុណាដែលមានល្បឿនលឿនជាងពន្លឺទេ។ ដូច្នេះ បើសិនជាយើងអាចធ្វើបម្លាស់ទីលឿនជាងពន្លឺបាន Read more [...]